درباره ما

مشاوره مدیریت وخدمات مالی و مالیاتی دادمان تراز

مشاوره مدیریت و خدمات مالی و مالیاتی دادمان تراز جهت ارائه سرویسی جامع به مشتریان خود، و انجام دادن کلیه امور مالی، حسابداری و مالیاتی و حسابرسی شرکتها و موسسات و با هدف ارتقاء سطح آگاهی های مالی و قانونی و پایان بخشیدن به نگرانی های مشتریان خود و همچنین افزایش بهروری ، ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه های مالی و مالیاتی ایجاد گردیده است.
این موسسه باداشتن حسابداران و حسابرسان متخصص و مجرب و همچنین تسلط بر استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل از قبیل IFRS و قوانین آمره، مفتخر به ارائه تخصصی ترین و بروزترین سرویسهای حسابداری و خدمات مربوطه می باشد.

چشم انداز ما

مشاوره مدیریت و خدمات مالی و مالیاتی دادمان تراز جهت ارائه سرویسی جامع به مشتریان خود، و انجام دادن کلیه امور مالی، حسابداری و مالیاتی و حسابرسی شرکتها و موسسات و با هدف ارتقاء سطح آگاهی های مالی و قانونی و پایان بخشیدن به نگرانی های مشتریان خود و همچنین افزایش بهروری ، ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه های مالی و مالیاتی ایجاد گردیده است.

بیشتر بخوانید !

خدمات ما

مشاوره مدیریت و خدمات مالی و مالیاتی دادمان تراز جهت ارائه سرویسی جامع به مشتریان خود، و انجام دادن کلیه امور مالی، حسابداری و مالیاتی و حسابرسی شرکتها و موسسات و با هدف ارتقاء سطح آگاهی های مالی و قانونی و پایان بخشیدن به نگرانی های مشتریان خود و همچنین افزایش بهروری ، ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه های مالی و مالیاتی ایجاد گردیده است.

بیشتر بخوانید !

اهداف ما

مشاوره مدیریت و خدمات مالی و مالیاتی دادمان تراز جهت ارائه سرویسی جامع به مشتریان خود، و انجام دادن کلیه امور مالی، حسابداری و مالیاتی و حسابرسی شرکتها و موسسات و با هدف ارتقاء سطح آگاهی های مالی و قانونی و پایان بخشیدن به نگرانی های مشتریان خود و همچنین افزایش بهروری ، ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه های مالی و مالیاتی ایجاد گردیده است.

بیشتر بخوانید !

اعضای تیم دادمان تراز

این موسسه باداشتن حسابداران و حسابرسان متخصص و مجرب و همچنین تسلط بر استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل از قبیل IFRS و قوانین آمره، مفتخر به ارائه تخصصی ترین و بروزترین سرویسهای حسابداری و خدمات مربوطه می باشد.

عبد الرحمان
عبد الرحمان
المدير التنفيذي

يختلف دور السفراء حسب المعارف الشخصية، ومجال الخبرة وجهات الاتصال.

محمد عبدالله
محمد عبدالله
مهندس معماري

يختلف دور السفراء حسب المعارف الشخصية، ومجال الخبرة وجهات الاتصال.

ذاکر امیرطالب
ذاکر امیرطالب
مقاول

يختلف دور السفراء حسب المعارف الشخصية، ومجال الخبرة وجهات الاتصال.

أحمد أل شيخ
أحمد أل شيخ
رجل أعمال

يختلف دور السفراء حسب المعارف الشخصية، ومجال الخبرة وجهات الاتصال.